Henrik Olsson. Längs vägen. Olja på duk. 60x80 cm. 2017.

Henrik Olsson. Bilkyrkogård. Olja på duk, 60x80 cm. 2018

Henrik Olsson. Kortege. Olja på duk. 60x80 cm. 2018.

Henrik Olsson. Paddan. Olja på trä. 2017.

Henrik Olsson. Väg. Olja på trä. 2017.

Henrik Olsson. Saab 99. Olja på duk. 80x90 cm. 2017.

Henrik Olsson. Camping. Olja på duk. 40x40 cm. 2018

Henrik Olsson. Renualt R4. Olja på pannå. 2017.

Henrik Olsson. Saab 99. Olja på pannå. 2017.

Henrik Olsson. Camping. Olja på duk. 40x40 cm. 2018

Henrik Olsson. Diskbänksrealism. Olja på duk. 60x80 cm. 2017.

Henrik Olsson. Diskbänksrealism. Olja på duk. 60x80 cm. 2017.

Henrik Olsson. Diskbänksrealism. Olja på duk. 60x80 cm. 2017.

Henrik Olsson. Diskbänksrealism. Olja på duk. 60x80 cm. 2017.

Henrik Olsson. Diskbänksrealism. Olja på duk. 60x80 cm. 2018.

Henrik Olsson. Diskbänksrealism. Olja på duk. 60x80 cm. 2017.

Henrik Olsson. Kylskåp. 80 x60 cm. 2018.

Henrik Olsson. Kylskåp 2018.Olja på duk 80x60 cm.

Henrik Olsson. Göteborgsstol. 80x60 cm. 2018.

Henrik Olsson. Göteborgsstol. Olja på duk. 40x40 cm. 2018.

Henrik Olsson. Göteborgsstol. Olja på duk. 120x90 cm. 2018.

Henrik Olsson. Göteborgsstol. Olja på duk. 40x40 cm. 2018.

Henrik Olsson. Göteborgsstol. Olja på duk. 120x90 cm. 2018.

Henrik Olsson. Göteborgsstol. Olja på duk. 120x90 cm. 2018.