Henrik Olsson. Ris och ros. Olja på duk. 70x80 cm.  2016. Tillhör Region Dalarnas konstsamling.

Henrik Olsson. Ris och ros. Olja på duk. 70x80 cm.  2016. Tillhör Region Dalarnas konstsamling.

Henrik Olsson. Ris och ros. Olja på duk. 70x70 cm. 2016. Tillhör Region Dalarnas konstsamling.

Henrik Olsson. Ris och ros. Olja på duk. 70x70 cm. 2016. Tillhör Region Dalarnas konstsamling.

Henrik Olsson. Ris och ros. Olja på duk. 70x70 cm. 2016. Pris 16 000 kr.

Henrik Olsson. Vinterlandskap med hav. Olja på duk. 80x90 cm. 2016. Tillhör Region Dalarnas konstsamling.

Henrik Olsson. Nils Holgersson sviten. Olja på pannå. 60x63 cm. 2016. Pris 16 000 kr.

Henrik Olsson. Åkerlandskap. Olja på duk. 80x90 cm. 2015. Tillhör Region Dalarnas konstsamling.

Henrik Olsson. Klippön. Olja på duk. 90x90 cm. 2016. Pris 24 000 kr.

Henrik Olsson. Klippön.Olja på duk. 80x90 cm. 2016. Pris 23 000 kr.

Henrik Olsson. Åker. Olja på duk. 27x37 cm. 2015. Såld.